Gartnertjenester

Grøntanlegg krever jevnlig tilsyn og vedlikehold. Godt vedlikeholdte grøntanlegg øker eiendommens verdi og bokvalitet. En vedlikeholdsavtale sikrer at området blir ivaretatt på en profesjonell måte.

Beskjæring

 • Beskjæring av busker og trær
 • Tilstandsrapport og rådgivning

Beskjæring

 • Beskjæring av busker og trær
 • Tilstandsrapport og rådgivning

Trefelling

 • Felling av enkeltstående trær
 • Tomterydding
 • Fliskutting og bortkjøring
 • Søknad om felling av trær innenfor småhusplanen
 • Treinspeksjon og rådgivning

Stubbefresing

 • Fresing av stubber og røtter

Stubbefresing

 • Fresing av stubber og røtter

Arborist

 • Tilstandsrapport
 • Bistand ved grunnarbeid i nærheten av trær
 • Søknad om felling av trær innenfor småhusplanen

Graving og steinarbeid

 • Sanering av oljetank
 • Kabeltrase
 • Kabelpåvisning
 • Grunnarbeid
 • Kantstein
 • Støttemurer
 • Belegningsstein
 • Skifer

Graving og steinarbeid

 • Sanering av oljetank
 • Kabeltrase
 • Kabelpåvisning
 • Grunnarbeid
 • Kantstein
 • Støttemurer
 • Belegningsstein
 • Skifer

Massetransport

 • Transport av jord, kompost, jordforbedring, bark, kulestein, pukk, singel subbus
 • Bortkjøring av masser
 • Transport med lastebil (kran)
 • Bil med tipphenger

Beplantning

 • Levering av planter
 • Planting
 • Vedlikehold av nyplanting
 • Behandling av planter
 • Gjødsling

Beplantning

 • Levering av planter
 • Planting
 • Vedlikehold av nyplanting
 • Behandling av planter
 • Gjødsling

Vedlikehold

 • Vedlikehold av grøntareal
 • Fjerning av løv
 • Plenlufting/vertikalskjærer
 • Gjødsling og kalking
 • Klargjøring av eiendom for salg

Ta gjerne kontakt enten det gjelder et enkelt oppdrag eller faste avtaler.