Skip to main content

Gartnertjenester

Grøntanlegg krever jevnlig tilsyn og vedlikehold. Godt vedlikeholdte grøntanlegg øker eiendommens verdi og bokvalitet. En vedlikeholdsavtale sikrer at området blir ivaretatt på en profesjonell måte.

Beskjæring

 • Beskjæring av busker og trær
 • Tilstandsrapport og rådgivning

Beskjæring

 • Beskjæring av busker og trær
 • Tilstandsrapport og rådgivning

Trefelling

 • Felling av enkeltstående trær
 • Tomterydding
 • Fliskutting og bortkjøring
 • Søknad om felling av trær innenfor småhusplanen
 • Treinspeksjon og rådgivning

Stubbefresing

 • Fresing av stubber og røtter

Stubbefresing

 • Fresing av stubber og røtter

Arborist

 • Tilstandsrapport
 • Bistand ved grunnarbeid i nærheten av trær
 • Søknad om felling av trær innenfor småhusplanen

Graving og steinarbeid

 • Sanering av oljetank
 • Kabeltrase
 • Kabelpåvisning
 • Grunnarbeid
 • Kantstein
 • Støttemurer
 • Belegningsstein
 • Skifer

Graving og steinarbeid

 • Sanering av oljetank
 • Kabeltrase
 • Kabelpåvisning
 • Grunnarbeid
 • Kantstein
 • Støttemurer
 • Belegningsstein
 • Skifer

Massetransport

 • Transport av jord, kompost, jordforbedring, bark, kulestein, pukk, singel subbus
 • Bortkjøring av masser
 • Transport med lastebil (kran)
 • Bil med tipphenger

Beplantning

 • Levering av planter
 • Planting
 • Vedlikehold av nyplanting
 • Behandling av planter
 • Gjødsling

Beplantning

 • Levering av planter
 • Planting
 • Vedlikehold av nyplanting
 • Behandling av planter
 • Gjødsling

Vedlikehold

 • Vedlikehold av grøntareal
 • Fjerning av løv
 • Plenlufting/vertikalskjærer
 • Gjødsling og kalking
 • Klargjøring av eiendom for salg