Skip to main content

Eiendomsdrift

Styret har overordnet ansvar for å vedlikeholde bygninger og holde eiendommen i forsvarlig stand. Eiendomsdrift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og at tekniske installasjoner skal fungere som planlagt.

 • Brannvern
 • Arbeid i høyden
 • Prosjektledelse
 • Ettersyn og kontroll
 • HMS- interkontroll
 • Vedlikeholdsavtaler
 • Kontroll og utbedring av lekeplasser
 • Avfallhåndtering
 • Renholdhåndtering – inne og ute
 • Dugnad
 • Taksikring og fallsikring
 • Parkering, oppmerking av p-plasser

Eiendomsdrift

Styret har overordnet ansvar for å vedlikeholde bygninger og holde eiendommen i forsvarlig stand. Eiendomsdrift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og at tekniske installasjoner skal fungere som planlagt.

 • Brannvern
 • Arbeid i høyden
 • Prosjektledelse
 • Ettersyn og kontroll
 • HMS- interkontroll
 • Vedlikeholdsavtaler
 • Kontroll og utbedring av lekeplasser
 • Avfallhåndtering
 • Renholdhåndtering – inne og ute
 • Dugnad
 • Taksikring og fallsikring
 • Parkering, oppmerking av p-plasser