Skip to main content

Brannvern

Våre ansatte har Fire Safety Coordinator CFPA-E stertifikat fra Norsk brannvernforening som oppfyller kravene i CFPA Europa. Vi kan bistå med følgende:

 • Brannforebyggende arbeid
 • Organisatoriske og tekniske tiltak
 • Brannårsaker og brannutvikling
 • Krav til eier og brukere av byggverk
 • Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging
 • Internkontroll
 • Utarbeide mål og målsettinger i det forebyggende arbeidet
 • Kartlegging av risiko og metoder for risikovurderinger
 • Håndtering av risiko
 • Planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere brannvernøvelser
 • Lære opp og koordinere bedriftsinterne beredskapsgrupper
 • Slokkemidler og slokkemetoder

Brannvern

Våre ansatte har Fire Safety Coordinator CFPA-E stertifikat fra Norsk brannvernforening som oppfyller kravene i CFPA Europa. Vi kan bistå med følgende:

 • Brannforebyggende arbeid
 • Organisatoriske og tekniske tiltak
 • Brannårsaker og brannutvikling
 • Krav til eier og brukere av byggverk
 • Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging
 • Internkontroll
 • Utarbeide mål og målsettinger i det forebyggende arbeidet
 • Kartlegging av risiko og metoder for risikovurderinger
 • Håndtering av risiko
 • Planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere brannvernøvelser
 • Lære opp og koordinere bedriftsinterne beredskapsgrupper
 • Slokkemidler og slokkemetoder